Bazil kriyé Pako : Kréyolomaj ba li

Dépi tou piti ou té ja ka benyen adan mizik lafanfaw-la. Lè’w pran disétan yo vréyé’w anfrans fè étid pou té kontinié tronpet-la. Apréza ou fè bon mizik klasik, ou désidé ladjé sa pou fè anlot mizik. Sé di la, mizik jazz la pri an dé lanmen’w ek an sel bagay ou té ka révé sé té ni an konga LP.
Lafiev latin-perkision tonbé anlèw. Menmsi ou té ka tann tanbou-bèlè sé anlè LP-a ou té lé jwé. Ni moun ki di’w « sé prel chien ka djéri chien », ou kité LP-a pou timbal-la. Ou sé di sé a moman-tala lespri latin-jazz-la fini pa antré daboudabò an dé lanmen’w épi apré adan tout ko’w. Ou jwenn bon mizisien épi Magma, Difé,…ou jik jwé épi Miles é sé pa dé vis misié té lé montré’y. Mé adan latin-jazz ou té ja ni vis pasé lizin ni boulon.
Bazil pasé lot jou i kriyé-w :  Pako!
Ou pa réponn, mé ou trapé an konjésion pas ou té ni albom « Pitit mwen » pou té mété déwò. Ou pann dèyè loto lavi mizikal, érezdibonnè pas nou pé té ké sav sa  « Lespwi tambou » épi « Macumba » obensinon « Calypjazz » adan « Caribbean Soul » pou préché kon an « Preacher » ka pran an ti « Dousin » épi ka di « I feel the Blues » « Bye-Ya ». Nou pa té ka pati an « Voyage » épi « Piti Mwen » pou an « Blues for you » ba « Melina » tousa pou an pé an ti-manniè « Peace ».
Jòdi jou I la menmsi diks-tala fèw swé bon swé pou té vann li. Nou ké kouté sé 13 mòso ou kité ba nou-a.
Bazil viré déyè’w ek kou-tala i di’w :
Pak Charle !
Ou réponn épi tout dan’w lablanni :
Ry !
I viré di :
Pako Charlery !
Nou aprann ou pati san dé pè konga-w –la. Mé asiré ou ké trouvé enstriman anlè a pou lézanj sa kouté ek tann sé solo-w la. Ou ké ladjé yo kisiswa api batri, timbal oben konga.
Mizisien Matinik sirtou sa ka jwé tronpet épi perki ka di-w mèsi pou mizik Matinik. Zélev-ou Sermac ka pléré gro dlo menmsi ou ké kontinié frapé lapo konga ansiel.
Mèsi misié Pako Charlery     

      
 Jid
 

Share